× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Jesteś tutaj:    >   >   > 

SP SP ZOZ

Oddział IV nerwic - Szpital

Informacje o komórce

Szpital psychiatryczny i odwykowy

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria


Adres

87-562 64 02
Szpitalna 62
16-400 Suwałki

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1